sv-4 Denna användare talar svenska på nästan samma nivå som infödda.