positivus singularis positivus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom.
-a -um nom. -ae -a
gen. -ae gen. -ōrum -ārum -ōrum
dat. -ae dat. -īs -īs -īs
acc. -um -am -um acc. -ōs -ās -a
abl. abl. -īs -īs -īs
voc. -e -a -um voc. -ae -a

Usus +/-

{{la-declinatio-1adj|1|2|vocsgm2|genpl2|capsg|cappl|modus|pl}}
1 = thema verbi
2 = suffixum
vocsgm2 = vocativus singularis secundarius (m)
genpl2 = genitivus pluralis secundarius (m+n)
genplm2 = genitivus pluralis secundarius (m)
genpln2 = genitivus pluralis secundarius (n)
capsg = aliud caput singulare
cappl = aliud caput plurale
modus = dissentanea gradatio adiectivi (positivus, superlativus)
pl = solum plurale

Exempla +/-

{{la-declinatio-1adj|bon|us}}
positivus singularis positivus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. bonus bona bonum nom. bonī bonae bona
gen. bonī bonae bonī gen. bonōrum bonārum bonōrum
dat. bonō bonae bonō dat. bonīs bonīs bonīs
acc. bonum bonam bonum acc. bonōs bonās bona
abl. bonō bonā bonō abl. bonīs bonīs bonīs
voc. bone bona bonum voc. bonī bonae bona
{{la-declinatio-1adj|lign|eus}}
positivus singularis positivus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. ligneus lignea ligneum nom. ligneī ligneae lignea
gen. ligneī ligneae ligneī gen. ligneōrum ligneārum ligneōrum
dat. ligneō ligneae ligneō dat. ligneīs ligneīs ligneīs
acc. ligneum ligneam ligneum acc. ligneōs ligneās lignea
abl. ligneō ligneā ligneō abl. ligneīs ligneīs ligneīs
voc. ligneus lignea ligneum voc. ligneī ligneae lignea
{{la-declinatio-1adj|m|eus|vocsgm2=mī}}
positivus singularis positivus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. meus mea meum nom. meī meae mea
gen. meī meae meī gen. meōrum meārum meōrum
dat. meō meae meō dat. meīs meīs meīs
acc. meum meam meum acc. meōs meās mea
abl. meō meā meō abl. meīs meīs meīs
voc. meus
mea meum voc. meī meae mea
{{la-declinatio-1adj|propr|ius}}
positivus singularis positivus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. proprius propria proprium nom. propriī
proprī
propriae propria
gen. propriī
proprī
propriae propriī
proprī
gen. propriōrum propriārum propriōrum
dat. propriō propriae propriō dat. propriīs propriīs propriīs
acc. proprium propriam proprium acc. propriōs propriās propria
abl. propriō propriā propriō abl. propriīs propriīs propriīs
voc. proprī propria proprium voc. propriī
proprī
propriae propria
{{la-declinatio-1adj|Fĕbrŭār|ius}}
positivus singularis positivus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. Fĕbrŭārius Fĕbrŭāria Fĕbrŭārium nom. Fĕbrŭāriī
Fĕbrŭārī
Fĕbrŭāriae Fĕbrŭāria
gen. Fĕbrŭāriī
Fĕbrŭārī
Fĕbrŭāriae Fĕbrŭāriī
Fĕbrŭārī
gen. Fĕbrŭāriōrum Fĕbrŭāriārum Fĕbrŭāriōrum
dat. Fĕbrŭāriō Fĕbrŭāriae Fĕbrŭāriō dat. Fĕbrŭāriīs Fĕbrŭāriīs Fĕbrŭāriīs
acc. Fĕbrŭārium Fĕbrŭāriam Fĕbrŭārium acc. Fĕbrŭāriōs Fĕbrŭāriās Fĕbrŭāria
abl. Fĕbrŭāriō Fĕbrŭāriā Fĕbrŭāriō abl. Fĕbrŭāriīs Fĕbrŭāriīs Fĕbrŭāriīs
voc. Fĕbrŭārī Fĕbrŭāria Fĕbrŭārium voc. Fĕbrŭāriī
Fĕbrŭārī
Fĕbrŭāriae Fĕbrŭāria
{{la-declinatio-1adj|ducent|pl=|modus=numerus}}
numerus singularis numerus pluralis
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom.
nom. ducentī ducentae ducenta
gen.
gen. ducentōrum ducentārum ducentōrum
dat.
dat. ducentīs ducentīs ducentīs
acc.
acc. ducentōs ducentās ducenta
abl.
abl. ducentīs ducentīs ducentīs
voc.
voc. ducentī ducentae ducenta