Formula:la-declinatio-pron

Pronomen singulare Pronomen plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom.
-a -um nom. -ae -a
gen. -īus -īus -īus gen. -ōrum -ārum -ōrum
dat. dat. -īs -īs -īs
acc. -um -am -um acc. -ōs -ās -a
abl. abl. -īs -īs -īs
voc.
-a -um voc. -ae -a

UsusRecensere

{{la-declinatio-pron|1|2}}
1 = thema verbi
2 = suffixum
3 = dissentaneum suffixum (nomsgn, accsgn, vocsgn)
gensg = dissentaneus genitivus singularis
gensg2 = secundus genitivus singularis
num = numerus (sg, pl, ...)
cap = caput
capsg = capitis supplementum singulare
cappl = capitis supplementum plurale

ExemplaRecensere

{{la-declinatio-pron|null|us}}
Adiectivum pronom. singulare Adiectivum pronom. plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. nūllus nūlla nūllum nom. nūllī nūllae nūlla
gen. nūllīus nūllīus nūllīus gen. nūllōrum nūllārum nūllōrum
dat. nūllī nūllī nūllī dat. nūllīs nūllīs nūllīs
acc. nūllum nūllam nūllum acc. nūllōs nūllās nūlla
abl. nūllō nūllā nūllō abl. nūllīs nūllīs nūllīs
voc. nūlle nūlla nūllum voc. nūllī nūllae nūlla
{{la-declinatio-pron|ut|er}}
Adiectivum pronom. singulare Adiectivum pronom. plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. uter utra utrum nom. utrī utrae utra
gen. utrīus utrīus utrīus gen. utrōrum utrārum utrōrum
dat. utrī utrī utrī dat. utrīs utrīs utrīs
acc. utrum utram utrum acc. utrōs utrās utra
abl. utrō utrā utrō abl. utrīs utrīs utrīs
voc. uter utra utrum voc. utrī utrae utra
{{la-declinatio-pron|ips|e}}
Pronomen singulare Pronomen plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. ipse ipsa ipsum nom. ipsī ipsae ipsa
gen. ipsīus ipsīus ipsīus gen. ipsōrum ipsārum ipsōrum
dat. ipsī ipsī ipsī dat. ipsīs ipsīs ipsīs
acc. ipsum ipsam ipsum acc. ipsōs ipsās ipsa
abl. ipsō ipsā ipsō abl. ipsīs ipsīs ipsīs
voc. ipse ipsa ipsum voc. ipsī ipsae ipsa
{{la-declinatio-pron|ill|e|ud|cap=Pron. demonstrativum}}
Pron. demonstrativum singulare Pron. demonstrativum plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. ille illa illud nom. illī illae illa
gen. illīus illīus illīus gen. illōrum illārum illōrum
dat. illī illī illī dat. illīs illīs illīs
acc. illum illam illud acc. illōs illās illa
abl. illō illā illō abl. illīs illīs illīs
voc. ille illa illud voc. illī illae illa
{{la-declinatio-pron|ali|us|ud|gensg=alīus|gensg2=alterīus|cap=Adiectivum pronom.}}
Adiectivum pronom. singulare Adiectivum pronom. plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. alius alia aliud nom. aliī aliae alia
gen. alīus
alterīus
alīus
alterīus
alīus
alterīus
gen. aliōrum aliārum aliōrum
dat. aliī aliī aliī dat. aliīs aliīs aliīs
acc. alium aliam aliud acc. aliōs aliās alia
abl. aliō aliā aliō abl. aliīs aliīs aliīs
voc. alie alia aliud voc. aliī aliae alia
{{la-declinatio-pron|alter|altĕr}}
Adiectivum pronom. singulare Adiectivum pronom. plurale
 cas. masc. fem. neut.  cas. masc. fem. neut.
nom. alter altĕra altĕrum nom. altĕrī altĕrae altĕra
gen. altĕrīus altĕrīus altĕrīus gen. altĕrōrum altĕrārum altĕrōrum
dat. altĕrī altĕrī altĕrī dat. altĕrīs altĕrīs altĕrīs
acc. altĕrum altĕram altĕrum acc. altĕrōs altĕrās altĕra
abl. altĕrō altĕrā altĕrō abl. altĕrīs altĕrīs altĕrīs
voc. alter altĕra altĕrum voc. altĕrī altĕrae altĕra
{{la-declinatio-pron|ūn|us|num=sg|cap=Numerus cardinalis}}
Numerus cardinalis
 cas. masc. fem. neut.  cas.
nom. ūnus ūna ūnum nom.
gen. ūnīus ūnīus ūnīus gen.
dat. ūnī ūnī ūnī dat.
acc. ūnum ūnam ūnum acc.
abl. ūnō ūnā ūnō abl.
voc. ūne ūna ūnum voc.
{{la-declinatio-pron|du|o|num=pl|cap=Numerus cardinalis}}
Numerus cardinalis
 cas. masc. fem. neut.  cas.
nom. duo duae duo nom.
gen. duōrum duārum duōrum gen.
dat. duōbus duābus duōbus dat.
acc. duo
duōs
duās duo acc.
abl. duōbus duābus duōbus abl.
voc. duo duae duo voc.
{{la-declinatio-pron|tr|es|num=pl|cap=Numerus cardinalis}}
Numerus cardinalis
 cas. masc. fem. neut.  cas.
nom. trēs trēs tria nom.
gen. trium trium trium gen.
dat. tribus tribus tribus dat.
acc. trēs trēs tria acc.
abl. tribus tribus tribus abl.
voc. trēs trēs tria voc.
{{la-declinatio-pron|tern|i|num=pl|cap=Numerus distributivus}}
Numerus distributivus
 cas. masc. fem. neut.  cas.
nom. ternī ternae terna nom.
gen. ternōrum ternārum ternōrum gen.
dat. ternīs ternīs ternīs dat.
acc. ternōs ternās terna acc.
abl. ternīs ternīs ternīs abl.
voc. ternī ternae terna voc.