Auxilium:Declinatio Finnica

Harmonia vocaliumRecensere

 
A, o et u sunt "posteriores vocales"; y, ä et ö sunt "anteriores vocales". E et i sunt neutrales.

Litterae a/o/u et ä/ö/y non possunt esse in verbo eodem.

Verbi suffixum continet "posteriores vocales" si verbi stirps ea continet. Exempli causa: kotkalla >< päällä, tiellä (adessivus)

Verba composita: secundum partem ultimam, e.g. sadesäällä

Lingua Finnica 18 casus habet. Circa 10 usitantur.

NominativusRecensere

sing. plur. sing. Latine
nom. hyvä ihminen hyvät ihmiset homo bonus
 • Casus subiecti.
 • Cum verbo "olla" ('sum'): Minä olen hyvä ihminen. 'Sum homo bonus.' Sed pluralis: Me olemme hyvät ihmiset / Me olemme hyviä ihmisiä (part.) 'Sumus illi boni homines. / Sumus boni homines.'
 • Casus predicativi. Tie on pitkä. 'Via est longa.'
 • Cum numero uno. yksi ystävätär 'una amica'

AccusativusRecensere

Accusativus est casus obiecti. Sed: Syön omenaa (part.) 'Edo malum (partem/tarde).' Formae accusativi:

 • n-accusativus = genetivus singularis
  Syön omenan. 'Edo malum (plane).'
 • accusativus sine suffixo = nominativus singularis
  Syö omena. 'Ede malum. (unum malum, plane)' Sed: Syö omenaa (part.). 'Ede malum. (quantitatem indefinitam)'
 • accusativus pluralis = nominativus pluralis
  Syön omenat. 'Edo malos (numerum definitum)' Sed: Syön omenia (part.). 'Edo malos (tarde/numerum indefinitum)'

Pronomina personalia habent accusativos irregulares: minut, sinut, hänet, meidät, teidät, heidät.

GenetivusRecensere

sing. plur. Latine
gen. suuren kirjan suurten/suurien kirjojen/†kirjain libri magni
 • Indicat possessionem. Se on minun kirjani. 'Is est meus liber.'
 • Formae obsoletae pluralis: e.g. kotkien >< †kotkain, matkojen >< †matkain. Interdum vigit haec forma: e.g. Yhdysvaltain ('Civitatum Foederatae') est forma usitata. Ceterum est forma poetica.
 • Cum postpositionibus. herran kanssa 'cum domino'
 • Casus subiecti, e.g.: Minun täytyy juoda. 'Mihi bibendum est.'
 • Structurae Latinae cum adiectivis nationum. suomen kieli 'lingua Finnica'
 • Casus adiectivi qui est definitio adverbi. omenanmakuinen 'qui malum resipit'

PartitivusRecensere

sing. plur. Latine
part. ystävää/†ystävä näi ystäv hunc amicum
 • Casus obiecti. Vide etiam #Accusativus.
  • Quantitas indefinita. Syö omenaa (part.). 'Ede malum. (quantitatem indefinitam)'
  • Sententia negativa. En lue sanakirjaa. 'Non lego lexicon.'
 • Cum numero (non "unus"), singularis: Puussa kasvaa vain kaksi omenaa. 'Tantum duo mala in arbore crescunt.'
 • Cum alia quantitate. lasi maitoa 'poculum plenus lacte'; monta ystävää 'multi amici'
 • Interiectiones. kiitoksia! 'gratias!'; hyvää matkaa! 'vade feliciter!' (lit. "bonam excursionem/peregrinationem/...")
 • Cum praepositionibus. ennen sinua 'ante te'

InessivusRecensere

sing. plur. Latine
iness. ssä kirjassa issä kirjoissa in hoc libro
 • Esse in loco aut obiecto.
 • Nomina locorum: inessivus aut adessivus (regula regularis non exstat). Suomessa 'in Finnia' >< Venäjällä (adess.) 'in Ruthenia'; Helsingissä 'Helsingiae' >< Tampereella (adess.) 'Tammerforsiae'

ElativusRecensere

sing. plur. sing. Latine
elat.

IllativusRecensere

sing. plur. sing. Latine
illat.

AdessivusRecensere

sing. plur. Latine
adess. uudella torilla uusilla toreilla in foro novo (aut alia significatio)
 • Casus loci.
  • "Super". tiellä 'in via'; Pylväällä istuu kissa. 'In columna sedet catus.'; Taivaalla lentää lintu. 'In caelo volat avis.' Sed: Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa (iness.). 'Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.'
  • "Ad", "apud". Hän oli järvellä. 'Is erat apud lacum.'
  • täällä 'hic'; tuolla 'illic'
  • Nomina locorum. Venäjällä 'in Ruthenia' sed: Suomessa (iness.) 'in Finnia'
 • "Cum" (auxilio). ystävien avulla 'amicorum auxilio'; kaivan lapiolla 'tollo batillo'
 • Olla + adessivus. Opettajalla on omena. 'Magister habet malum.' (Lit. "Malum (cum) magistro est.")

AblativusRecensere

sing. plur. sing. Latine
abl.

AllativusRecensere

sing. plur. sing. Latine
allat.

EssivusRecensere

sing. plur. Latine
ess. vanhuksena vanhuksina posito senex
 • Posito.
  mutta kun jumalana / näyttäydyt minulle kivekset näkyvissä / on minun puhuttava vitusta ja kyrvästä
  sed cum tu posito deus pudore / ostendas mihi coleos patentes / cum cunno mihi mentula est vocanda –Priapeia 29

TranslativusRecensere

sing. plur. sing. Latine
translat.

InstructivusRecensere

AbessivusRecensere

sing. plur. Latine
abess. hyvättä taidotta hyvittä taidoitta sine arte bona
 • Sine.

ComitativusRecensere

sing. plur. Latine
comit. (Sicut pluralis) parempine ruokineni cum meo meliore cibo (/ meis melioribus cibis)
 • "Cum" (e.g. si subiectum fert obiectum).

N.B. Tantum pluralis exstat.

Casus adverbiorumRecensere

 • Superessivus
 • Delativus
 • Sublativus
 • Lativus
 • Temporalis
 • Causativus
 • Multiplicativus
 • Distributivus
 • Distributivus temporalis
 • Prolativus
 • Situativus
 • Oppositivus

Categoriae declinationisRecensere

Secundum Nykysuomen sanakirja ("Lexicon linguae Finnicae hodiernae"). Nexus sunt ad formulas fi-declinatio-.

 • 1 valo
 • 2 arvelu
 • 3 autio
 • 4 risti
 • 5 paperi
 • 6 banaali
 • 7 kalsium
 • 8 lovi
 • 9 nalle
 • 10 kala
 • 11 koira
 • 12 matala
 • 13 asema
 • 14 kulkija
 • 15 karahka
 • 16 kantaja
 • 17 peruna
 • 18 pasuuna
 • 19 ainoa
 • 20 herttua
 • 21 korkea
 • 22 suurempi
 • 23 vapaa
 • 24 tienoo
 • 25 leikkuu
 • 26 kamee
 • 27 pii
 • 28 maa
 • 29 puu
 • 58 lämmin
 • 59 pahin
 • 60 vasen
 • 61 muuan
 • 62 seitsemän
 • 63 hevonen
 • 64 vastaus
 • 65 kalleus
 • 66 vieras
 • 67 kirves
 • 68 kauris
 • 69 kaunis
 • 70 koiras
 • 71 uros
 • 72 mies
 • 73 airut
 • 74 kevät
 • 75 kahdeksas
 • 76 tuhat
 • 77 kuollut
 • 78 hame
 • 79 terve
 • 80 ori
 • 81 kiiru
 • 82 askel
 • 83 pyhäpäivä (verbum compositum; gen. pyhäpäivän)
 • 84 omatunto (verbum compositum; gen. omantunnon)
 • 85 harmaahanhi (verbum compositum; gen. harmaahanhen vel harmaanhanhen)

FontesRecensere